Technológie ovládania mysle

Technológia čítania mysle prichádza a než prídu všetky, musíme zistiť etické dôsledky. Schopnosť vypočúvať a manipulovať s elektrickou aktivitou v ľudskom mozgu sľubuje, že pre mozog urobí to, čo biochémia …