Pravda vás vyslobodí, CIA MKUltra, Paul Bennewitz

Pravda vás vyslobodí, program CIA MKUltra aplikovaný na pána Paula Bennewitza. V roku 1978 Paul Bennewitz, elektrický fyzik žijúci v Albuquerque v Novom Mexiku, nadobudol presvedčenie, že podivné svetlá, ktoré …

Technológie ovládania mysle

Technológia čítania mysle prichádza a než prídu všetky, musíme zistiť etické dôsledky. Schopnosť vypočúvať a manipulovať s elektrickou aktivitou v ľudskom mozgu sľubuje, že pre mozog urobí to, čo biochémia …