Kundabufferov orgán tlmí našu psychiku od reality. Gurdjieff prvýkrát predstavil tieto pojmy vo svojej knihe „Beelzebub’s Tales to his Grandson“. Tieto výrazy Kundartiguador a Kundabuffer sú preklady, kde sa slovo „Kunda“ nedá preložiť a môže byť koncovka „buffer“.

Pre začiatok na kadejakých Teozofov ako Crowley, Blavatská aj Gurdjieff si musíte dávať pozor, lebo ich hnutie bolo od začiatku prešpikované Jezuitmi Ćierneho papeža. Radšej si prečítajte niečo z posledných diel Ouspenského. Aj keď spolupracoval s Gurdjieffom, neskôr si to rozmyslel a hovorí sa, že v závere svojho života dosiahol to čo potreboval dosiahnúť. Gurdjieff to nedosiahol.

Odlúčenie Ouspenského od Gurdjieffa bolo veľmi nepochopené. V zásade nešlo o osobný konflikt, ale o potrebu nezamieňať si dve „školy“ vedomostí a metód vyučovania. Keď človek niečo skutočne pochopí, stane sa jeho vlastným, niečím novým a môže na tom stavať a podľa toho učiť ostatných.

Kundabuffer organ

Tieto dva termíny sú ekvivalentné, oba obsahujú „Kunda“ na začiatku a oba za počiatočným „Kunda“ obsahujú slová, ktoré znamenajú nárazník. Amortiguador je španielske slovo pre nárazník. Anglický výraz Kundabuffer je úplnejší, zdá sa, že španielsky výraz bol mierne upravený, aby znel lepšie.

Podľa Gurdjieffa sa tak pôvodne pomenoval orgán, ktorý nazval Kundabuffer, a nedáva pôvod slovu „Kunda“. Robí to však, rovnako ako Majster Samael vysvetľuje pôvod slova „Kundalini“. Kde slovo “Kundalini” je atlantského pôvodu a znamená koniec Kundabufferu. Majster Samael hovorí, že „lini“ znamená koniec.

Ak budete trochu hľadať na internete, uvidíte, že „Kunda“ znamená dutinu alebo hlbokú jamu alebo „Kundal“ je to, čo je stočené. Všetky tieto významy poukazujú na kostrč.

Tak čo to je?

Kundabuffer v nás, ľudská bytosť, bol fyzický orgán vo veľmi dávnych a vzdialených časoch, ale teraz je to len kostný prívesok, ktorý vidíme na konci našej kostrče. Avšak účinky alebo dôsledky toho, že máme tento orgán, sú stále s nami, sídlia v našej psychike.

Fyzicky na to nemáme, ale psychicky či psychicky áno. Navyše sa dá, bohužiaľ, určitými praktikami rozvinúť, a to je niečo, o čo určite nemáme záujem, keďže posilňovanie kundabufferu nikdy neprináša nič dobré, len prehlbuje spánok vedomia a zvyšuje utrpenie.

Čo to robí? V ľudskej bytosti pôsobí na našu psychiku, hypnotizuje nás a núti nás veriť argumentom ega, ktoré nie sú pravdivé, alebo prinajlepšom polopravdivé. Podieľa sa aj na vytváraní psychologických „ja“ a je to prvok v nás, ktorý produkuje fantáziu a umožňuje nám pokračovať vo fantázii a naďalej veriť v naše nereálne a nepravdivé predstavy, akoby to boli skutočné.

Inými slovami, hypnotizuje nás uspávaním, čo spôsobuje, že naše vedomie, ktoré je jediným prvkom v nás, ktorý dokáže vnímať realitu, zaspí a hlboko zaspí. Byť zhypnotizovaný znamená v podstate veriť v to, čo nie je pravda!

Tlmí našu psychiku od reality. Gurdjief to pomenoval „kundabuffer“, pretože pôsobí tak, že chráni našu psychiku od reality. Nárazníky vo fyzickom svete vždy zmierňujú nárazy alebo kolízie medzi dvoma telami alebo predmetmi, a tak kundabuffer robí presne to isté v našej psychike. Zjemňuje otrasy, ktoré môžeme v našej psychike dostať z reality.

Je to preto, že týmito šokmi, ktoré dostávame z reality, môžeme prebudiť vedomie a udržať naše vedomie prebudené. toto bol pôvodný účel kundabuffera, prinútiť veľmi staré ľudské bytosti, aby boli fascinované životom na Zemi, a preto sa stali dobrými občanmi.

Majster Samael hovorí, že keď sa človek pokúša prebudiť a začína sa prebúdzať, príroda použije svoju najsilnejšiu zbraň, aby zabránila úsiliu tohto človeka, a tou zbraňou je fantázia. Fantázia nie je nič iné ako viera v nepravdu, keď veríme v nepravdu, naše vedomie je uspávané.

Hypnotický grip. Kundabuffer je tiež psychologicky znásobený v tom zmysle, že každé ego, ktoré máme, má kundabuffer. Kundabuffer alebo chvost každého ega je hypnotické zovretie, ktoré má toto ego nad naším vedomím. Hypnotické zovretie je sila ega, pri ktorej vieme, že ego je nesprávne, no stále tým chceme prejsť. Hypnotický úchop nás núti robiť veci, ktoré v skutočnosti nechceme robiť.

V oneirických skúsenostiach môžeme vidieť, že majú chvost a chvost nie je nič iné ako toto hypnotické zovretie alebo reprezentácia sily kundabuffera, ktorú v sebe toto ego má.

Ako sa toho zbavíme?

Následkov Kundabufferu v našej psychike sa zbavíme prebudením a rozvinutím Kundaliní, čo je, ako to slovo popisuje: „koniec kundabuffer orgánu“ a rozpustením psychologického „ja“.

Mnoho avatarov a veľkých majstrov prišlo pomôcť ľudstvu oslobodiť ho od následkov Kundabuffer orgánu. Majster Samael opäť prišiel a pomocou troch faktorov (rozpustenie psychologického „ja“, transmutácia sexuálnej energie a obeta pre ľudstvo) sa môžeme definitívne vymaniť spod zovretia a tieňa hypnotizujúceho následku kundabuffer orgánu.


Niektorí začnú hľadať šamanov – Wireless Security Camera: 180-Day Battery Life, 1080p HD, IP67 Weatherproof, and Night Vision for Uncompromising Surveillance


Závesné Lampy

Závesné Lampy