Kedy bola biblická potopa vo Valencii

Kedy bola biblická potopa vo Valencii v Španielsku. Nebola nikdy je prvá odpoveď. Všetky druhy katastrof, ktoré postihli neskorostredovekú Valenciu, sa objavujú niekde v Biblii, …

Kundabuffer orgán tlmí našu psychiku od reality

Kundabufferov orgán tlmí našu psychiku od reality. Gurdjieff prvýkrát predstavil tieto pojmy vo svojej knihe „Beelzebub’s Tales to his Grandson“. Tieto výrazy Kundartiguador a Kundabuffer …