Čítanie myšlienok na diaľku a štúdium mysle. Hoci lekársky výskum vyčerpávajúco študoval mozog, vláda vynaložila oveľa viac pozornosti a peňazí na štúdium mysle. Väčšina ľudí vidí tieto dve veci ako neoddeliteľné entity; možnosti každého z nich sú však veľmi odlišné. Schopnosť myslieť a uvažovať sú nástroje mysle podporované biochemickým a bioelektrickým rámcom fyziologického mozgu.

Čítanie myšlienok na diaľku, Štúdium mysle

V reakcii na sovietsky výskum vied o mysli počas studenej vojny začali CIA a DIA vlastné výskumné programy paranormálnych aktivít. V 70. a 80. rokoch minulého storočia CIA, aj keď ich príslušnosť k Stanfordskému výskumnému ústavu (SRI), poskytla viac ako štyridsať miliónov dolárov na výskum diaľkového čítania a ďalších psychických javov, ktoré sú predmetom záujmu našej národnej bezpečnosti.

Dr. Russell Targ zo SRI bol priekopníkom výskumu diaľkového čítania prostredníctvom operácie Stargate, operácie Scannate a ďalších operácií s kódovým názvom. Pre tých, ktorí nepoznajú diaľkové čítanie, je to schopnosť vidieť, popísať a prípadne komunikovať na mieste bez toho, aby ste na toto miesto fyzicky cestovali. Čítanie myšlienok tiež poznáme pod názvom Remote View.

Remote View, vzdialené pozorovanie

Je to forma telepatie, ktorú doktor Targ a jeho kolegovia dokázali úspešne reprodukovať v sérii dobre kontrolovaných štúdií. Synopsu jeho výskumu možno nájsť v jeho aktuálnej knihe s názvom „Dosah mysle; vedci sa pozerajú na psychické schopnosti a rasu mysle“.

Doktor Targ nielenže dokázal reprodukovať psychické udalosti v kontrolovanom prostredí, ale prostredníctvom štúdií EEG dokázal rozpoznať aj oblasť mozgu zodpovednú za jeho výskyt. Ďalšie štúdie v oblasti mozgu zodpovedné za elektrickú aktivitu, ktoré viedli k myšlienke, viedli k vzniku povrchového spracovania EEG, „čítania myšlienok“, ktoré je dnes predmetom satelitného sledovania systému. Je iróniou, že doktor Targ odišiel do dôchodku zo spoločnosti Lockheed Martin a hlavný výrobca sateHites pre vládu USA.

V záujme našej národnej bezpečnosti nemám nič vážne problém s vládou schopnosťou počuť myšlienky, nahliadnite do vnútra obydlia alebo podozrivých z útoku nasmerovanou energiou zbrane. Ako mi to popísal agent FBI, funguje to v úzkom okne legálneho použitia.

„Je to vojnová zbraň na použitie podľa agenta v zahraničí”


To sú aj tí, čo spáchajú nejaký atentát a potom si zrazu nič nepamätajú. Ako u nás Fico vlastnou hlavou, alebo Haščák a celé garnitúra bývalých komunistických bláznov, ktorí túto republiku rozkladli a teraz sú inžinieri demokrati a robia na nás pokusy koľko toho vlastne vydržíme.

Preto sme si vytvoril web a tak sa zabávame, rehoceme jedine na nich, zmanipulovanej verejnosti a čítame knihy o manipulácii ako je táto 🙂
lekársky výskum vyčerpávajúco študoval mozog


Problém spočíva v neschopnosti vlády na ochranu verejnosti pred nezákonnými osobami prístup do systému. V ich pokuse udržať maskovanie utajenie existujúcej technológie, povolili novú plemeno domácich teroristov, ktoré u nás prekvitá.

Zlodeji násilníci a sadisti môžu teraz páchať dokonalé zločiny ochrana satelitného sledovania. Pretože technológie pokročila za hranice nášho súdneho systému, informovanosť verejnosti je v súčasnosti našou jedinou obranou. Rovnako ako u ostatných technologický pokrok, vláda nakoniec bude mať na vyriešenie problému z dôvodu rastúceho tlaku verejnosti.

Cez našu históriu aa vláda a náš súdny systém vždy mali hrala formu „dobiehania“ vedeckého pokroku. Lekársky priemysel to videl z prvej ruky v súdnych sporoch týkajúcich sa výskum kmeňových buniek, oplodnenie in vitro a podpora chronického života.

Ako lekár sme často chytení v šedej zóne medzi čím je eticky správne a súdne nejednoznačný. Jednou z oblastí, kde ako spoločnosť nemôžeme prijať žiadnu šedú zónu, je technológia ovládania mysle. Útok na súkromie a útoky so zbraňami stranou, pokroky v technológii ovládania mysle budú mať drastický dôsledky pre našu spoločnosť ako celok.

Ľudia ovládaní do sebedeštruktívneho správanie alebo zlých rozhodnutí, obzvlášť tí, ktorí sú vo vedúcich pozíciách, budú mať na nás strašné účinky komunity, podniky a politické a náboženské inštitúcie.

Nikdy sa nedozvieme, kto vlastne robí rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú náš každodenný život; vodcovia, ktorých sme zverili, alebo zločinci ich ovládanie. Ako si verejnosť začína uvedomovať, že svätosť myšlienky už nie sú súkromné ​​náboženské inštitúcie budú trpieť.

Zdá sa to ako sci-fi, ale stačí, ak sa pripojíte k aplikácii Google Earth. Dá sa ľahko predstaviť technológiu, ktorú v súčasnosti používa CIA po predaji práv na satelitný systém Keyhole do Google Earth.